Web konzultiranje – opasnosti samoskrbi

Samoskrb predstavlja što pojedinac čini sam za sebe s ciljem postizanja i održavanja vlastitog zdravlja, sprječavanja i liječenje bolesti. U širokom značenju predstavlja način prehrane, higijenu, navike, socioekomske čimbenike koje utječu na zdravlje i samoliječenje. Iz samosvijesti o vlastitom zdravlju proizlazi samoliječenje. Samoliječenje predstavlja odabir bezreceptnih lijekova, dodataka prehrani i pomagala u svrhu prevencije bolesti ili simptoma koje je pojedinac prepoznao.

Dok je prije knjiga bila izvor informacija danas je to Internet kao globalno komunikacijsko središte. U narodu poznato kao „enciklopedija za sve”. Nudi pregršt informacija iz svih područja. Nažalost danas liječnička skrb je postala skupa i nedostupna pa ljudi posežu za liječenjem preko Interneta. Danas je to postalo manično traženje medicinskih pojmova pa za to postoji pojam kiberhondrija. Iako se posjet na Internetskoj stranici može pokazati korisnim (autor smatra samo ušteda vremena), nipošto i nikad ne može zamijeniti kvalificiranu osobu zdravstvenog radnika. Mnogi od lijekova i dodaci prehrani koji se prodaju putem Interneta nisu ispravne farmaceutske kakvoće, prate ih netočni podaci i lažni pozitivni komentari. Struka na takvom problemu pokušava naći rješenje pa je radna skupina Vijeća Europe izdalo naputke kako koristit Internet u svrhu zdravlja.

1. Paziti na informacije;

2. Nezakonite radnje kao internetske dijagnoze, financijski gubitci;

3. Lijekovi ili dodaci prehrani nezakonito stavljeni u promet preko Interneta;

4. Obratite se zdravstvenim radnicima za savjet;

5. Informirajte se tko je postavio Internet stranicu;

6. Pristupajte kritički;

7. Birajte pouzdano.

Nije razvijena virtualna aplikacija koja bi zamijenila godine školovanja liječnika i magistra farmacije. Ako nemate povjerenje u svog liječnika ili magistra farmacije radije pođite potražiti drugo stručno mišljenje. Vaše zdravlje mora biti vama prioritet isto kao što je nama zdravstvenim radnicima prioritet Vaše zdravlje. Pred zdravstvene radnike je stavljena zadaća promicanje zdravog načina života i samoliječenja svim korisnicima zdravstvenog sustava.

Comments are closed.