Category Archives: Riječ struke

BLAGOTVORNI UČINAK OMEGA MASNIH KISELINA

Omega masne kiseline su jedan od najstarijih i najomiljenijih dodataka prehrani. Omega masne kiseline ljudski organizam ne može proizvesti samostalno pa je nužno da ih unosimo preko hrane ili dodataka prehrani. Glavni prehrambeni izvori omega-3 masnih kiselina su: plava riba (sardina, skuša, tuna, inćuni) te riba iz hladnih mora (haringa, losos), alge, zooplankton i plodovi…
Pročitaj više

Reguliranje kolesterola

Kolesterol je kompleksna molekula. Gradivni je sastojak naših stanica. Naši spolni hormoni (npr.testosteron i estrogen) trebaju kolesterol da bi se sintetizirali. Naposljetku, naš mozak treba kolesterol da se razvija. Dakle, kolesterol je ipak dobar, ali u određenim granicama. Ljudski organizam kolesterol može unijeti (npr.hranom) i sam sintetizirati. Kolesterol se u ljudskom organizmu prenosi specijalnim prenosiocima.…
Pročitaj više

Web konzultiranje – opasnosti samoskrbi

Samoskrb predstavlja što pojedinac čini sam za sebe s ciljem postizanja i održavanja vlastitog zdravlja, sprječavanja i liječenje bolesti. U širokom značenju predstavlja način prehrane, higijenu, navike, socioekomske čimbenike koje utječu na zdravlje i samoliječenje. Iz samosvijesti o vlastitom zdravlju proizlazi samoliječenje. Samoliječenje predstavlja odabir bezreceptnih lijekova, dodataka prehrani i pomagala u svrhu prevencije bolesti…
Pročitaj više